Förundran, Omtanke, Tillsammans – Det är ord som jag tycker mycket om.

Ord som leder till handling att i förundran och med omtanke och tillsammans skapa en bättre värld för oss som lever på planeten Jorden idag och imorgon. Med hänsyn till den biologiska mångfalden, naturen och djuren som gör det möjligt för oss att leva idag men också ge möjligheten för nästkommande generationer.

Detta händer när vi tillsammans vandrar där människor för tusen år sedan levt och vandrat. När vi passerar lindarna som planterades för mer än 250 år sedan. När vi hissnade förstår att fladdermössen som lever här i träden har funnits på jorden i ca 80 000 år. När vi hör humlorna och bina surra bland blommorna i jakt på föda för att vi ska få föda. Och när vi når fram till målet och ser sjön breda ut sig i all sin prakt, en sjö som bildades för 12 000 år sedan. Där flyter samma vatten som bildades för miljarder år sedan som imorgon är ett regn, som en dag är det vatten som någon i framtiden dricker för att släcka sin törst.

Vi tar vi oss igenom miljarder, tiotusentals år tillsammans tills idag och kanske har du då fått ännu ett ord i din kappsäck till framtiden  –  Ödmjukhet

Detta tema gör sig bäst om vi kan vistas ute i naturen. Det ger en djupare förståelse än om vi är inomhus.