Nu är jag tillbaka! Lite rakare, lite tuffare men med stor ödmjukhet. Nu är det allvar och jag kommer att fokusera på det jag ser som viktigast just nu:

  • Rent vatten
  • Ren luft
  • Ren mat
  • Omtanke

Omtanke ingår i allt mitt arbete. Vi uppnår inte målen om en hållbar värld till framtida generationer om vi inte samtidigt ställer vårt eget ego åt sidan och arbetar för en gemensam bättre värld.

Självklart fortsätter jag även med mina tidigare uppdrag:

  • Grundläggande miljöutbildning/Information.
  • Förundran – Över hur allt hänger ihop, vi är en del, en pusselbit av livet här på jorden.  En inspirationstext till en förståelse för att sedan gå in på konkreta frågor om miljö- och klimat som leder till handling.
  • Den vackraste gåvan jag någonsin fått – 10 liter vatten. Detta efter att ha hjälpt grannkvinnan i Indonesien att bära hem vatten från sipprande källor vid den uttorkade floden. Samtal om vad som är viktigt i livet. Berättelsen om mina resor till Indonesien.
  • ”I am because you are” Hur våra val i vardagen påverkar människor och djur på andra sidan jordklotet och mina möten med människorna i djungeln i Indonesien.
  • Hållbar planering – Inspiration och nya perspektiv. Fokus på samarbete i samhällsplaneringen.

Mina erbjudanden är till för alla. Allt från 1 timme till hel eller halvdag.  Har ni andra önskemål så bygger vi tillsammans.