Välkommen till mina sidor!

Från mitt första uppdrag, mötet med punkarna, till finanschefer och alla däremellan ser jag tydligt vikten av att vi alla får en Aha-upplevelse, känna tillhörighet inte bara i siffror och diagram. Min erfarenhet idag är att möjligheterna är fler än hoten när alla får vara delaktiga.

Förundran och omtanke 

Under åren har jag föreläst för tiotusentals människor och efter att ha varit projekt- och processledare så är jag nu tillbaka där jag en gång startade med  tankarna om förundran hur allt hänger ihop. Att vi människor bara är en liten pusselbit i det hela. Tiden är knapp och om vi ska lyckas så det krävs omtanke om varandra och planeten jorden.  Vi kan inte vänta utan måste ställa oss frågan – Vad kan jag göra idag? Vad måste jag göra idag för framtida generationer? Har jag gjort allt jag kan?

Se dig omkring på mina sidor, ring eller mejla så bygger vi tillsammans!

Bästa hälsningar Diana Skoglund